REGLAMENT.

7

1. General

 • Dia: Diumenge 02 de Juny 2024
 • Lloc: Terrades, Local dels Caçadors (a sobre del parking que hi ha per la fira passat el poble de Terrades).
 • Hora: 08:30h
 • Distàncies: 13 km i 19 km (aprox)
 • Nombre màxim de participants: 400. Poden participar totes aquelles persones que ho desitgin.
 • Inscripcions online: del 8 d’abril fins el 1 de juny a les 12h del migdia.
 • Inscripcions presencials: dissabte 01 de juny, de les 18h a les 21h a la Plaça Major (carpa Ajuntament)  i el mateix dia de la cursa de 07:15 a 08:15. (La quantitat d’inscripcions presencials disponibles vindrà condicionada per les inscripcions online.)
 • Organitza: Ajuntament de Terrades
 • Col.labora: Associació AFERRATS (Associació per al Foment de l’Esport RecReatiu A Terrades)
 • Suport: Cames Ajudeu-me.

2. Inscripcions i recollida de dorsals

INSCRIPCIONS ONLINE

 • Aquestes es faran a curses.cat
 • Haureu d’emplenar i enviar les dades que us demana. Se us enviarà un correu de confirmació. Si no rebeu el correu de confirmació, si us plau, poseu-vos en contacte amb l’organització.
 • Incripcions online: 8 d’Abril 2024  fins 1 de juny a les 12h del migdia.

INSCRIPCIONS PRESENCIALS i RECOLLIDA DE DORSALS

 • Dissabte 01 de juny: de 18h a 21h a la Plaça Major (carpa ajuntament)
 • Mateix dia de la cursa (2 de juny): de 07:15 a 08:15.

Important: La quantitat d’aquestes vindrà condicionada per les inscripcions online. Es recomana venir en temps necessari per evitar cues i aglomeracions. La sortida de la prova serà a les 8.30h puntuals.

PREUS

  RECORREGUT DE 13 KM: 6 € (pagat anticipat x internet) 10 € (mateix dia de cursa)  

  RECORREGUT DE 19 KM10 € (pagat anticipat x internet) 15 € (mateix dia de cursa)

  • En ambdos casos s’inclou la llicència d’assegurança temporal amb cobertura únicament vàlida per la durada de l’activitat.
  • Aquesta inscripció dóna dret a l’assegurança, els avituallaments en els recorreguts, entrepà, refrigeris, assortits de fruites i demés, a l’arribada i un obsequi per cada participant.
  • Es faran varis sortejos on hi haurà productes dels nostres col.laboradors, els resultat anirà lligat amb el num de dorsal.
  • Hi hauran dos tipus de dorsals, un per la distància de 13k i l’altra per la de 19k.
  • Els dorsals s’hauran de dur en un lloc visible en tot moment per tal que el personal de la cursa els puguin identificar.
  • El dorsal i la inscripció  són  personals i intransferibles

  3. Recorreguts

  • 2l temps per assolir les dues distàncies serà fins les 13:00, hora en què tots els participants hauran de seguir les normes establertes en condició de persona a peu.
  • Els dos trams estaran senyalitzats amb cinta de marcatge així com senyals vàries (fletxes de direcció)
  • Durant tots el recorregut hi haurà personal de la cursa amb samarretes grogues o armilles reflectants vetllant perquè la prova es dugui sense cap incident.
  • Tots el participants hauran de respectar el personal de la cursa, els altres corredors/ caminadors, i el públic.
  • Hi hauran controls de pas, alguns amb líquid i 2 avituallaments de sòlid i líquid.
  • El recorregut passa per corriols en un 60% i en pista 38% i aproximadament 1% en carretera.
  • Aquests dos recorreguts estan penjats a la plana del Wikiloc:

  RECORREGUT 13KM

  RECORREGUT 19KM

  És molt important conservar el medi ambient. Els participants hauran de tenir cura de no llençar res a terra com embolcalls de barres energètiques, gels, etc.

  4. Participants

  Podran participar totes aquelles persones que ho desitgin. L’organització no es fa responsable de la  manca de preparació adequada a la prova, ni dels accidents que es puguin produir, si bé es vetllarà per tal d´evitar-los. Cal portar l´equipament idoni per a l’especialitat.

  No hi ha edat mínima per participar a la prova.

  Perquè els menors d’edat puguin participar cal que els seus tutors legals presentin l’autorització a l’hora de recollir el dorsal el dia de la cursa.

  » DESCARREGAR AUTORITZACIÓ MENORS

  ELS PARTICIPANTS HAURAN DE CUMPLIR LES NORMES DE CIRCULACIÓ VIÀRIA EN EL TRAMS DE CARRETERA I NUCLI URBÀ . LA ORGANITACIÓ JA TINDRÀ CONTROLS DE SEGUIMENT EN ELS PUNTS CONFLICTIUS.

  El fet d’inscriure’s el participant declara sota la seva responsabilitat, excloent a l’organització de qualsevol responsabilitat enfront de problemes derivats del seu estat de salut.

  EL PARTICIPANT DECLARA:

  • Que es troba en condicions físiques adequades i prou entrenat per a participar voluntàriament a la cursa.
  • Que no pateix malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se i perjudicar greument la seva salut participant en aquesta cursa
  • Que si té algun tipus de lesió, defecte físic o qualsevol altra circumstància que pogués agreujar o perjudicar greument la salut participant en aquesta cursa, ho posarà en coneixement de l’Organització abans de començar, acceptant les decisions que sobre això s’adoptin pels responsables de l’Esdeveniment.
  • Que assumeix els perills i riscos derivats de la participació en aquesta activitat esportiva, com ara caigudes, col.lisió amb vehicles, participants o espectadors, condicions climàtiques extremes i d’humitat, estat dels vials, carretera i trànsit. (el present enunciat té el caràcter merament indicatiu).
  • Que està d’acord amb qualsevol decisió que qualsevol responsable de la cursa (metges, ATS, Tècnic / s de la Organització) adopti sobre la seva habilitat i capacitat per completar la cursa amb seguretat i sense risc per a la seva salut.

  Si algun participant no es veu capaç d’acabar la prova s’haurà de dirigir a un control de pas o avituallament i informar del fet, el nostre personal informarà del fet i es procedirà a la recollida, si fos necessari, d’aquesta persona. D’aquesta manera l’organització sabrà en tot moment la situació dels participants.

  L’organització podrà impedir la sortida a qualsevol participant que, atenent a indicis fonamentats, presumptament denoti l’ incompliment de les condicions físiques i psíquiques anteriorment exposades.

  El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la cursa/marxa, si bé l’organització podrà suspendre-la o modificar-ne el recorregut abans de sortir cap participant, en cas que hi hagi un avís de part de governació o estaments oficials. Si aquest es produeix, l‘organització informarà a través de la seva plana i el correu de la cursa la nova data.

  Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel comitè organitzador de la marxa

  4. Acompanyament d’animals

  Els participants que duguin gossos per fer la prova en els dos trams de 13k i 19k seran ells, els únics responsables de l’animal, en cas que aquest pugui causar algun accident a un altra participant o membre de la cursa, així com el propietari de l’animal haurà de vetllar per ell en tot moment evitant que  pugui destorbar als participants. L’organització NO es farà responsable de qualsevol fet que pugui causar l’animal i el propietari serà exclusivament el responsable primer i únic. L’organització pot decidir no fer sortir a l’animal si veu un comportament agressiu d’aquest.

  5. Drets d’imatge

  • El desenvolupament de la cursa pot ser enregistrat o fotografiat per la oganització. Amb el fet d’inscriure’s s’accepta expressa i gratuïtament la cessió dels drets d’imatge de la persona inscrita sobre les fotografíes i les imatges gravades, així com el seu nom, sense límit territorial o temporal, per a que puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà escrit, internet i xarxes socials on la organització les utilitzi total o parcialment a títol publicitari, comunicatiu o documental en tot cas sempre relacionat amb  La Cursa Cirera de Terrades. Els participants i els representants legals dels menors d’ edat accepten cedir a l’ organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació com diaris, web, xarxes,…etc 
  • Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, del 14 de desembre de 1999)
  • Pel sol fet d’inscriure’s i/o participar amb dorsal asignat, tot participant accepta aquest reglament.